Brannsjefen: – At det gjekk «berre» to hus her, er me rimeleg nøgde med