Sjå kva som rørte seg i bustadmarknaden i Sogn i desember