Hastverk, habilitet og villrein: – Ikkje spesielt heldig