Vegen til Arnafjord vert stengt til i morgon grunna ras under fjellrensk