Firbeinte og tobeinte saman om NM-siger: – Han er ivrig, han er ikkje eingong to år endå