Førar av sportsbil fekk køyreforbod etter å ha køyrt i 137 km/t