No må du betale for fysioterapi som før var gratis