Rådmannen føreslår å kutta ein tredel av investeringane og fem prosent av drifta