Konstituerte nytt kommunestyre – berre éi kvinne er  utvalsleiar