Kreativ idé frå ordføraren skapte stort engasjement for kulturminneplan