Dette synet møtte dei tilsette berre dagar etter haustryddinga: – Provoserande