Fann klede og gjenstandar i elvebreidda: Har kome i kontakt med eigar