Smittevernlegen med ei tidleg julegåve: Reknar smitteutbrotet som over