Vegarbeid etter flaumen i Sogn vil koste 60 millionar