Viktig med gode bilete når du skal søkja om erstatning for naturskade