Tre av fire av dei som døyr i brann tilhøyrer sårbare grupper