Menes røysta imot eiga tilråding – Skinlo fekk jobben