Lærdal kommune grov i freda kulturminne - 200.000 kroner i bot