Kommunen førebur seg på smittesporing og massetesting etter barnehagestenging