Førbuingane går mot slutten, høgblokka reiser seg om kort tid