Redningsaksjon i fjella – mann med beinbrot på båre