Finspel til ingen nytte. Gamal ringrev knekte Sogndal