Dyrevernlaget ber om at ein tek omsyn - Jappen (5) feirar nyttår ein heilt spesiell stad