Vitensenteret: Snart startar kampen om dei statlege kronene