Ser på moglegheitene for både biogass- og hydrogenanlegg