Heen: – Me vil gjera det me kan for at  kraftverdiane framleis skal tilhøyra innbyggjarane i Sogn og Fjordane