Iskongen Per kan selje is for over 30 000 kroner på éin dag: – Det vert mange is