Finansieringa er så godt som på plass. No ventar dei berre på kommunen