God stemning under valkampens første debatt: – I Lustrapolitikken er me gode venner