Fram til 1. mai var det av lokalt politi avdekkja 32 rusa førarar av lokalt politi i år, opplyser politiet. I same periode i 2021, var talet på 17 ruspåverka førarar. I desse tala, er registreringar frå utrykkingspolitiet utelatne.

Utviklinga uroer politisjef Arne Johannessen, som peiker på at rusa førarar utgjer ein stor risko for medtrafikantane sine.

– Det er viktig å oppmoda alle om å ta ansvar for å unngå rusa førarar på vegane, alle har eit personleg ansvar, men det er også viktig at dersom nokon har mistanke at ein melder frå til politiet, seier Johannessen.

Tidlegare i mai gjennomførte politiet og utrykkingspolitiet ei såkalla ruskontrollveke over heile landet.

Her i distriktet vart 726 køyretøy kontrollert. Av dei vart fire melde for ruskøyring.