Jensen nektar å gi kommunekompensasjon for skattetap