Like etter vegen opna igjen i går, torsdag, vert Tindevegen mellombels stengd grunna vêr. Det kjem ny oppdatering på status rundt klokka 10:00 i morgon, laurdag.

Oppdatering: Vegen er no open.

Vegen blir stengd i natt frå 20:00 til 10:00. Bruk vinterdekk, oppmodar dei.