Helse Førde innfører nye måtar for å sjekka inn og betala på