Tunnelen skal endeleg stå ferdig i juli. Desse vil ruste opp det elektriske