Desse eigedommane har blitt tinglyst den siste tida