100 skjoldingar strauma til folkemøte etter flaumen, ordførar: – Uverkeleg å sjå skadane