Ungdomar sprang rundt med øks på skule, syklist bles raudt etter kollisjon, og turistar køyrte på feil side av vegen