Det kan sjå ut til at folk held seg til korona­tilrådingane