Den eine har fått inntektene halvvert, den andre spår at det verste er i vente