Vil ta vare på den gamle båtbyggarkunsten - inviterte til kurs