Dette meiner dei eksterne advokatane at kommunen kan læra av skandalen