Alle løyve til å oppbevara eksplosiv vert forlenga med eitt år