Desse to tinga meiner aurlendingane at kommunen må gjere betre