Rykka ut til falsk alarm og to fekk bot for manglande bruk av redningsvest