Auke i ungdomskriminalitet uroar politimeisteren: Me må motvirke utviklinga