Dette utsynet er «krydder» for reiselivssatsinga her..