Kan stenginga av Lærdalstunnelen verta slutten for lokalsjukehuset? Ja, meiner ordførarane