Før ho fór til Gjøvik for å ta fast jobb som frisør, ville ho testa yrket litt i heimbygda. No har det blitt 45 år