Den smitta jobbar i fleire av nabokommunane. Dette seier Myklebust om det siste koronatilfellet i Lærdal