Drikkevatnet kan bli dyrare – spesielt i distrikta